Vormen van incontinentie

Afhankelijk van de lichamelijke oorzaak kan incontinentie op vele verschillende manieren worden ervaren. Van welke vorm van incontinentie er ook sprake is, het is belangrijk dat men zich realiseert dat de aandoening met de juiste producten succesvol kan worden aangepakt. De meest voorkomende vormen zijn inspanningsincontinentie en aandrangincontinentie; vaak komen deze in combinatie met elkaar voor. Aan de hand van de volgende vragen kunt u bepalen over welke incontinentie het gaat.

Vertel ons wat over uzelf!

Praat u met uw partner over urineverlies?


Verzenden

Is uw dierbare niet in staat om naar het toilet te gaan of haalt hij/zij het niet op tijd?

Functionele Incontinentie houdt in dat men niet op tijd het toilet kan bereiken doordat er sprake is van een beperkte mobiliteit of van een psychische aandoening zoals dementie of de ziekte van Alzheimer. Als uw dierbare bedlegerig is, in een rolstoel zit, of zich niet zelfstandig kan voortbewegen, dan komt incontinentie vaak voor.

Heeft hij/zij zenuwbeschadigingen?

Bepaalde medische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, een beroerte, diabetes of multiple sclerose (MS) kunnen neurologische blaasaandoeningen veroorzaken. In zo'n geval kunnen de hersenen de signalen die aangeven dat men moet plassen, niet herkennen. Vaak is dit het gevolg van zenuwbeschadigingen door letsel of ziekte.

Wordt overwacht urineverlies veroorzaakt door lichamelijke inspanning?

Inspanningsincontinentie treedt op wanneer de blaas onverwacht urine loost ten gevolge van lichamelijke inspanning zoals hoesten, niezen, lachen, zwaar tillen of sporten. De hoeveelheid urineverlies is meestal klein, maar kan ook groter zijn. Dit is de meest voorkomende vorm van urineverlies bij vrouwen.

Heeft hij/zij een oncontroleerbare aandrang om te plassen zonder dat er een waarschuwing aan vooraf gaat?

Dan is dit waarschijnlijk aandrangincontinentie. Aandrangincontinentie houdt in dat de blaas urine probeert te lozen, ondanks alle inspanningen om dit tegen te gaan. Er is een gebrek aan coördinatie tussen de signalen van de hersenen naar de blaas en dat wat de blaas in werkelijkheid doet. Dit kan een behoorlijk urineverlies veroorzaken en men moet vaker plassen. Dit is de meest voorkomende vorm type van urineincontinentie bij mannen en de oorzaak wordt meestal gezocht in een vergrote prostaat of een prostaatoperatie. Maar deze vorm komt ook veel voor bij vrouwen.

Heeft hij/zij last van meer dan één vorm van incontinentie?

Gemengde incontinentie is een combinatie van meerdere vormen van incontinentie. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een combinatie van inspanningsincontinentie en aandrangincontinentie

Heeft hij last van nadruppelen na het plassen?

Overloopincontinentie komt voor bij mannen als de blaas niet helemaal geleegd wordt. Er verzamelt zich urine aan het eind van de penis, die dan gaat druppelen. Meestal wordt dit veroorzaakt door een vergrote prostaat, zenuwbeschadiging of een afwijking in de urinebuis.

Heeft hij/zij ontlastingsincontinentie?

Ontlastingsincontinentie is het onwillekeurig lozen van ontlasting. Enkele oorzaken van ontlastingsincontinentie zijn: verstopping of diarree, een beschadiging van de anale kringspier of de endeldarm, te weinig ruimte in de endeldarm of een verminderde bekkenbodemfunctie.

Als uw dierbare last heeft van ontlastingsincontinentie, dan kunt u het beste een professionele zorgverlener om advies vragen over de behandeling en verzorging hiervan.

Nu u kennis gemaakt heeft met de belangrijkste vormen van incontinentie, wilt u natuurlijk weten wat u kunt doen om het leven van u en uw dierbare zo comfortabel mogelijk kunt maken. Als u praktische adviezen van andere verzorgers wilt lezen, ga dan naar wat u kunt doen.

Als de hiervoor genoemde vormen van incontinentie niet overeenkomen met de aandoening van de persoon die u verzorgt, dan adviseren wij u contact op te nemen met de huisarts of specialist.