Privacy en juridische kennisgeving

Privacybeleid

Beleid inzake het verwerken van persoonsgebonden gegevens

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (“SCA”) en haar meeverbonden ondernemingen (“SCA” of “SCA Group”) beogen dat alle personen van wie door SCA persoonsgebonden gegevens worden verwerkt er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat hun privacy wordt gerespecteerd en dat er met betrekking tot hun persoonsgebonden gegevens zorgvuldigheid wordt betracht. Zie ook de Gedragsregels van de SCA Group.

SCA zal zich bij het vergaren en gebruiken van gegevens van personen (“persoonsgebonden gegevens”) houden aan de geldende nationale wetgeving inzake bescherming van gegevens alsmede dit Privacybeleid.  Het doel van dit Privacybeleid is het uiteenzetten van de beginselen met betrekking tot door uw aan ons verschafte of door ons van u verkregen persoonsgebonden gegevens.
SCA, of het in deze voorwaarden of op de Site vermelde meeverbonden onderneming is als gegevenscontroller verantwoordelijk voor het verwerken van de hierin beschreven persoonsgebonden gegevens.

Informatie – Persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens, zoals door u aan SCA opgegeven namen en adressen, kunnen zowel handmatig als geautomatiseerd worden verwerkt.

De door u verschafte persoonsgebonden gegevens worden verwerkt in het kader van (i) de administratie van een verzoek van of een overeenkomst met u, (ii) het verschaffen van de informatie en het verlenen van de diensten met betrekking tot een dergelijk verzoek alsmede voor (iii) marketingdoeleinden en het opvolgen van klanten en (iv) verkoop/productontwikkeling, alles naar goeddunken van SCA.  Door het verschaffen van persoonsgebonden gegevens aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden.

Bij het bezoeken van de Sites van SCA kan het hierbij gebruikte IP-adres worden vastgelegd.  Wij gebruiken IP-adressen ook om het gebruik van de Sites van SCA te meten. (Een IP-adres is een uniek getal waarmee soms de Internetverbinding van een gebruiker kan worden geïdentificeerd en wordt elke keer dat u een website bezoekt automatisch door uw webbrowser vermeld.) Een dergelijke meting kan ook bestaan uit het vergaren van informatie over hoe u de Site gebruikt, inclusief het controleren van het gebruik van de Site ter verbetering van de Site door SCA, het personaliseren van uw beleving door het specifiek aanpassen van de content die u bekijkt, voor het optimaliseren van uw beleving als gebruiker en ter bepaling van de gebruiksfrequentie.  Dit kan ook gelden met betrekking tot uw gebruikersaccounts die u wellicht bij SCA hebt. Tevens kunnen wij de vergaarde gegevens statistisch analyseren.

Gevoelige informatie

Als u ons vrijwillig gevoelige informatie over uzelf verschaft (bijvoorbeeld informatie over uw fysieke gesteldheid), geeft u SCA in feite toestemming tot het verwerken van de gevoelige persoonsgebonden gegevens in de zin zoals bepaald in dit Privacybeleid (en eventuele andere kennisgevingen inzake het gebruik van gegevens die in verband hiermee verschaft zijn) voor zover deze toestemming krachtens geldende wetgeving vereist is.

Openbaar maken van persoonsgebonden gegevens aan derden

SCA mag uw persoonsgebonden gegevens binnen het kader waarvoor deze werden vergaard doorgeven aan derden, zoals een partner of distributeur van onze producten.

De door u verschafte gegevens kunnen aan andere leden van de SCA Group en/of zakelijke partners in landen zowel binnen als buiten de Europese Unie worden doorgespeeld.

Wees voorzichtig bij het online verzenden van persoonsgebonden gegevens. U blijft zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoorden en persoonsgebonden informatie. Door het gebruik van deze website erkent en aanvaardt u deze risico’s.

Toegang tot en correctie van persoonsgebonden gegevens

Als u vragen met betrekking tot onze verwerking van persoonsgebonden gegevens hebt of als u meent dat door ons verwerkte informatie onjuist of onvolledig is, moet u contact opnemen met het SCA-bedrijf dat prominent op de Site wordt vermeld. Conform regionale wetgeving inzake bescherming van gegevens hebt u wellicht recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgebonden gegevens. In het kader van het naleven van al onze wettelijke plichten houden wij ons zo veel mogelijk aan dergelijke rechten.

Neem voor eventuele vragen aan de Provider met betrekking tot dit Privacybeleid contact op met SCA België, of via e-mail op monique.jacobs@sca.com

Gebruik van cookies

Deze Site gebruikt cookies. daarom vindt u in dit gedeelte informatie over hoe cookies worden gebruikt en hoe u te werk moet gaan om cookies te behouden of te wissen.

Wat is een cookie?

 

Stukjes informatie die vanaf een website naar de vaste schijf van uw pc worden overgedragen, worden ”cookies” genoemd.

Dit zijn geen computerprogramma’s, maar kleine informatiebestanden waarmee websites informatie over het browsergedrag van een gebruiker kunnen opslaan en raadplegen.

De meeste websites gebruiken cookies, aangezien ze onderdeel zijn van de toolbox waardoor het Internet voor gebruikers zo fantastisch is. Via cookies kunnen websites persoonlijker werken (bijvoorbeeld het herinneren van een eerdere aanmelding, het bewaren van producten in een winkelwagen of het tonen van relevante content).

Er zijn verschillende soorten cookies: tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden gewist wanneer de browser sluit; persistente cookies worden niet gewist maar blijven totdat ze actief worden gewist of verlopen (dit hangt af van de tijd die door de website voor de cookie geprogrammeerd is).

Hoe wis ik een cookie?

De meeste browsers accepteren cookies automatisch.

U kunt cookies op uw browser deactiveren, maar als u dat doet, kunt u veel functies uitsluiten die nodig zijn om de website goed te laten werken.

Ga voor nadere informatie over cookies naar www.aboutcookies.org. Hier vindt u zeer uitgebreide en onafhankelijke informatie over het deactiveren van cookies met browserinstellingen en hoe u cookies die zich reeds op uw pc bevinden kunt wissen. 
Voor het wissen van cookies van uw mobiele telefoon verwijzen wij u naar de handleiding bij uw toestel.

Lijst van TENA cookies

Voor een specifiek persoonlijke ervaring maakt deze Site gebruik van cookies.  Elke keer dat u de Site gebruikt, worden er cookies overgedragen en/of geopend. De cookies zijn hieronder op een rij gezet.

 

Categorie Doel Levensduur Interne of externe cookie
Strikt noodzakelijke cookies Aanmeldstatus hanteren Sessiecookie Interne cookie
Strikt noodzakelijke cookies Toepassingsverkeer ondersteunen Sessiecookie Interne cookie
Functionaliteitscookies Pop-upvenster hanteren 24 uur Interne cookie
Functionaliteitscookies Gebruikt apparaattype hanteren Sessiecookie Interne cookie
Performancecookies Gebruik van site bewaken Sessiecookies en blijvende cookies Externe cookie


Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn essentieel om u op de website te laten navigeren en de eigenschappen ervan te kunnen gebruiken, zoals het bezoeken van beveiligde zones van de website.  Zonder deze cookies kunnen door u gewenste diensten, zoals het doen van een bestelling, niet worden verleend.

Performancecookies – Deze cookies vergaren informatie over hoe gebruikers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s gebruikers het meest bezoeken, en of ze foutmeldingen van webpagina’s krijgen. Deze cookies vergaren geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle door deze cookies vergaarde informatie wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Deze wordt uitsluitend gebruikt voor een betere werking van een website.

Functionaliteitscookies – Met deze cookies kan een website door u gemaakte keuzes (zoals uw naam, taal of regio) onthouden en uitgebreide, persoonlijke functionaliteit aanbieden.  De door deze cookies vergaarde informatie kan worden geanonimiseerd en men kan uw browsingactiviteiten op andere websites niet nagaan.

Doelgroep- of reclamecookies – Deze cookies worden gebruikt voor reclame die u en uw interesses meer aanspreekt.  Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u de reclame bekijkt te beperken en voor het meten van de effectiviteit van de reclamecampagne.  Ze worden door onze reclamenetwerken met toestemming van TENA geplaatst.  Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals de adverteerders.  Vaak worden doelgroep- of reclamecookies gekoppeld aan de functionaliteit van de site van de andere organisatie.

De Gebruiksvoorwaarden aanvaarden

Door het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden en door het bezoeken en gebruiken van de Site stemt u in met het gebruik van de cookies.  U kunt ook door de instellingen die u in uw webbrowser hebt geconfigureerd instemmen met ons gebruik van cookies.

Door de gebruiker ingezonden materiaal

SCA kan u toestaan om informatie, commentaar of ander materiaal op onze Site, sociale-medianetwerken of andere online-diensten te plaatsen. Hiermee beogen wij de informatiestroom over SCA en onze producten te vergemakkelijken. Voor de voorwaarden inzake dergelijke door gebruikers ingezonden materiaal verwijzen wij u naar de Juridische Verklaring (zie bovenstaand).

Verschaf ons geen informatie over andere personen, tenzij u kunt aantonen dat u hun toestemming daartoe hebt.