Incontinentie

Incontinentie of incontinent zijn kan verwijzen naar zowel urine- als ontlastingsincontinentie.

Niet alle gevallen van incontinentie bij volwassenen zijn dezelfde. Er zijn verschillende oorzaken van incontinentie bij mannen, bij vrouwen, bij senioren en bij kinderen.

Urine-incontinentie slaat op het onvrijwillig lozen van urine. De graad van onvrijwillig urineverlies verschilt van persoon tot persoon. Elk specifiek geval van urine-incontinentie kan verder worden onderzocht op basis van factoren zoals de vorm, de frequentie en de ernst.

Incontinentie wordt ook wel urine-incontinentie of zwakke blaas genoemd. Alle bovenstaande aandoeningen vallen onder de noemer ‘lower urinary tract symptoms’ (LUTS, symptomen van de lagere urinewegen).

Ontlastingsincontinentie (ook wel anale incontinentie genoemd) is het onvermogen tot het ophouden van ontlasting.

  • Hier vindt u meer informatie over de verschillende vormen van urineverlies bij vrouwen: Vormen