Urine-incontinentie

Moeite om de blaas onder controle te houden, wat kan leiden tot onopzettelijk urineverlies.