Deze site gebruikt cookies. · Wat zijn cookies? Ik ga akkoord

TENA helpt u uw budget te beheersen

We bieden op maat gemaakte oplossingen door de behoeften van uw bewoners te herkennen, te helpen bij het beheersen van uw budget en de best mogelijke zorg te bieden.

Een partnerschap dat waarde toevoegt

Bij TENA zetten we ons in voor de verbetering van continentiezorg voor zowel uw bewoners als uw bedrijf.

TENA Solutions omvat innovatieve producten, de beste zorgroutines, hulpmiddelen, training en advies; alles om u te helpen bij het bieden van optimale gepersonaliseerde zorg.

Kosten en budget

We werken samen als partners om aan uw individuele behoeften te voldoen. Door producten van hoge kwaliteit te bieden, verbeteren we het comfort en de kwaliteit van leven van uw bewoners. Tegelijkertijd besparen we tijd en geld bij vermijdbare lekkages en afval en minimaliseren zo uw ecologische voetafdruk. Onze geïndividualiseerde Solutions helpen uw personeel efficiënt te werken door ze meer tijd te geven om de beste zorg aan uw bewoners te leveren en uiteindelijk voor iedereen waarde toe te voegen. 

Door uw eigen waarden in onze Waardesimulator te gebruiken kunt u zien hoe TENA Solutions voor verpleeghuizen ook voor u van nut kan zijn.

Probeer de TENA Waardesimulator

TENA Solutions

In 181 casestudies in de wereld waarin TENA Solutions bij bedrijven werd ingezet, werden de incontinentiegerelateerde kosten met 29% verlaagd. [1]

Kosten en budget

TENA Services voor gezondheidszorg

Onze gepersonaliseerde diensten verbeteren de kwaliteit van leven voor bewoners, de werkomgeving voor verzorgenden en de financiële efficiëntie.

Kosten en budget

Alles draait om bewijs

Onze hoogwaardige producten en diensten bieden aantoonbaar optimale zorg, terwijl ze met u samenwerken om onnodige kosten te verlagen.

Kosten en budget

TENA in de praktijk

Bij vier verpleeghuizen werd een casestudy van onze incontinentieproducten en diensten uitgevoerd. [2] De resultaten laten zien welke invloed de keuze voor TENA als partner heeft op bewoners, verzorgers en budget. De studie liet zien dat het holistische concept een significant positief effect had, niet alleen op het welzijn van de bewoners maar ook op de werkomgeving.

Onze holistische en geïntegreerde aanpak beoordeelde het volgende:

 • Het welzijn van de bewoners 
 • Competentie en werktevredenheid van personeel 
 • Bedrijfsmiddelen besteed aan beheer van continentiezorg

Het holistische concept van SCA bestaat uit TENA incontinentieproducten en TENA Services. Dit omvat de training van personeel, het gebruik van de producten en optimalisatie van werkroutines en werkstructuren. Met andere woorden: de studie analyseerde een product-service-systeem (PSS), waarin incontinentieverband wordt aangeboden en gebruikt in de context van een reeks gerelateerde diensten.

Kosten en budget

Deelnemers

De studie in Kopenhagen omvatte vier afdelingen in vier verschillende verpleeghuizen. Alle testen en metingen werden voor en na de interventie uitgevoerd. De studie begon in juni 2008 en werd beëindigd in februari 2009. Aan de enquête namen 32 bewoners deel, evenals verzorgers en leiders van de vier afdelingen. Alle bewoners ontvingen hulp om met incontinentie om te gaan.

Wat werd er onderzocht?

De studie was ontworpen als een interventiestudie met testen voor en na de interventie. De interventie bestond uit de introductie van het holistische concept van SCA, TENA hygiëneproducten en TENA Services. De resultaten van de studie waren gebaseerd op SCA als enige leverancier van beide producten en diensten tijdens de interventie.

Kosten en budget

Gebruikte methoden

De resultaten werden verzameld door middel van interviews met bewoners, verzorgers en afdelingsleiders, en dagboeken waarin gedurende zeven dagen en nachten, voor en na de introductie van TENA-producten, de frequentie van elke verschoning van incontinentieverband werd geregistreerd.

Welzijn van de bewoner

 • Het percentage bewoners dat zeer tevreden was met de incontinentiebescherming steeg van 46% naar 55%

 • Het percentage bewoners dat de incontinentiebescherming comfortabel vond, steeg van 39% naar 69%.

 • Het percentage bewoners dat vond dat ze succesvol werden ondersteund in de omgang met incontinentie steeg van 39% naar 69%.

Werkatmosfeer

 • Gemakkelijker verschonen van beschermende producten maakte 33% meer tijd vrij voor andere doeleinden

 • Het personeel vond TENA Flex gemakkelijker te verschonen en een verbetering voor de werkhouding. Het verschonen van incontinentieverband vereiste voorheen twee verzorgers, en nu slechts één 

 • Minder lekkage betekende eveneens dat de hoeveelheid wasgoed werd verminderd

De impact op het milieu

 • Verbruik van incontinentiebescherming werd verminderd met 20%

Conclusies

Over het geheel genomen werd aangetoond dat de holistische en geïntegreerde aanpak voor continentiezorg van TENA het volgende verbeterde:

 • Het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners
 • Motivatie, competentie en werktevredenheid van personeel
 • Kostenbesparingen door tijdbesparing bij het verschonen van incontinentieverband en beddengoed, wasgoed, reiniging en huidverzorging

 Bovendien toonde de studie het volgende aan:

 • Incontinentieverband is slechts een onderdeel van de algemene beste praktijken voor continentiezorg
 • Geïndividualiseerde continentiezorg kan kostenbesparend zijn

 • Er is ruimte voor verbetering in kennis en competentie van personeel, optimalisatie van continentiezorg en financiële efficiëntie

Verwijzingen:

1Gearchiveerde SCA-gegevens: Gemiddeld percentage op basis van 181 TENA Solutions casestudies in de wereld, vooral in Europa maar ook in Canada en China. Resultaten verschillen onderling tussen landen en verpleeghuizen, afhankelijk van de omstandigheden in het verpleeghuis voorafgaand aan implementatie van TS. 2011-13. Kosten gerelateerd aan incontinentiebeheer die worden gemeten binnen TENA Solutions zijn de kosten voor productverbruik bij huidverzorging, wasgoed en afval.
2Gearchiveerde SCA-gegevens: A Study of incontinence products and services in the elderly care in the Municipality of Copenhagen: A case study of four nursing homes. January 2011.