U lijkt zich te bevinden in <country>

Bezoek uw lokale TENA-website voor lokale informatie.

Language
NL |  FR

Privacybeleid

Beleid inzake het verwerken van persoonsgebonden gegevens  

Essity en haar meeverbonden ondernemingen beogen dat alle personen van wie door Essity persoonsgebonden gegevens worden verwerkt er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat hun privacy wordt gerespecteerd en dat er met betrekking tot hun persoonsgebonden gegevens zorgvuldigheid wordt betracht. Zie ook de Gedragsregels van de Essity Group.

 
Essity zal zich bij het vergaren en gebruiken van gegevens van personen (“persoonsgebonden gegevens”) houden aan de geldende nationale wetgeving inzake bescherming van gegevens alsmede dit Privacybeleid. Het doel van dit Privacybeleid is het uiteenzetten van de beginselen met betrekking tot door uw aan ons verschafte of door ons van u verkregen persoonsgebonden gegevens. Essity, of het in deze voorwaarden of op de Site vermelde meeverbonden onderneming is als gegevenscontroller verantwoordelijk voor het verwerken van de hierin beschreven persoonsgebonden gegevens.
 
Informatie – Persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens, zoals door u aan Essity opgegeven namen en adressen, kunnen zowel handmatig als geautomatiseerd worden verwerkt. De door u verschafte persoonsgebonden gegevens worden verwerkt in het kader van (i) de administratie van een verzoek van of een overeenkomst met u, (ii) het verschaffen van de informatie en het verlenen van de diensten met betrekking tot een dergelijk verzoek alsmede voor (iii) marketingdoeleinden en het opvolgen van klanten en (iv) verkoop/productontwikkeling, alles naar goeddunken van Essity. Door het verschaffen van persoonsgebonden gegevens aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden.
 
Bij het bezoeken van de Sites van Essity kan het hierbij gebruikte IP-adres worden vastgelegd. Wij gebruiken IP-adressen ook om het gebruik van de Sites van Essity te meten. (Een IP-adres is een uniek getal waarmee soms de Internetverbinding van een gebruiker kan worden geïdentificeerd en wordt elke keer dat u een website bezoekt automatisch door uw webbrowser vermeld.) Een dergelijke meting kan ook bestaan uit het vergaren van informatie over hoe u de Site gebruikt, inclusief het controleren van het gebruik van de Site ter verbetering van de Site door Essity, het personaliseren van uw beleving door het specifiek aanpassen van de content die u bekijkt, voor het optimaliseren van uw beleving als gebruiker en ter bepaling van de gebruiksfrequentie. Dit kan ook gelden met betrekking tot uw gebruikersaccounts die u wellicht bij SCA hebt. Tevens kunnen wij de vergaarde gegevens statistisch analyseren.
 
Gevoelige informatie
 
Als u ons vrijwillig gevoelige informatie over uzelf verschaft (bijvoorbeeld informatie over uw fysieke gesteldheid), geeft u Essity in feite toestemming tot het verwerken van de gevoelige persoonsgebonden gegevens in de zin zoals bepaald in dit Privacybeleid (en eventuele andere kennisgevingen inzake het gebruik van gegevens die in verband hiermee verschaft zijn) voor zover deze toestemming krachtens geldende wetgeving vereist is.
 
Openbaar maken van persoonsgebonden gegevens aan derden
 
Essity mag uw persoonsgebonden gegevens binnen het kader waarvoor deze werden vergaard doorgeven aan derden, zoals een partner of distributeur van onze producten.
 
De door u verschafte gegevens kunnen aan andere leden van de Essity Group en/of zakelijke partners in landen zowel binnen als buiten de Europese Unie worden doorgespeeld.
 
Wees voorzichtig bij het online verzenden van persoonsgebonden gegevens. U blijft zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoorden en persoonsgebonden informatie. Door het gebruik van deze website erkent en aanvaardt u deze risico’s.
 
Toegang tot en correctie van persoonsgebonden gegevens
 
Als u vragen met betrekking tot onze verwerking van persoonsgebonden gegevens hebt of als u meent dat door ons verwerkte informatie onjuist of onvolledig is, moet u contact opnemen met het Essity-bedrijf dat prominent op de Site wordt vermeld. Conform regionale wetgeving inzake bescherming van gegevens hebt u wellicht recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgebonden gegevens. In het kader van het naleven van al onze wettelijke plichten houden wij ons zo veel mogelijk aan dergelijke rechten.
 
Neem voor eventuele vragen aan de Provider met betrekking tot dit Privacybeleid contact op met Essity België, of via e-mail op monique.jacobs@sca.com

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.