Taal
nl | FR

Wat betekent het om verantwoordelijkheid te nemen?

Voor ons begon dit allemaal met het leveren van producten van hoge kwaliteit. En dat betekent het nog steeds. Want bij TENA gaat het altijd over het zorgen voor mensen. Hun levens verbeteren, hen helpen hun waardigheid te behouden en vol vertrouwen te leven. Dat verandert niet.

Maar het betekende ook altijd bereid te zijn om te leren. Met wederzijds begrip voor elkaar en de omgeving. Naast een verdieping van onze definitie van zorg. Het resulteerde er niet alleen in dat we voor mensen zorgen, maar ook voor de planeet. Vandaag de dag zetten we ons in voor deze grote verantwoordelijkheid. We zijn net zo toegewijd als altijd om onze voetafdruk te verkleinen.

Het doorbreekt barrières voor welzijn.

Net als bij de andere Essity merken, is de missie van TENA om mensen te helpen om volop van het leven te blijven genieten. Veel van onze recente innovaties – zoals de sterk absorberende TENA Flex, de comfortabele en dunnere TENA Pants en TENA Slip en TENA Comfort met ConfioAir – hebben niet alleen de hygiëne- en gezondheidsstandaarden voor miljoenen gebruikers en zorgverleners verhoogd, ze hebben tegelijkertijd de klimaatimpact verminderd*.
 
We werken hard om het bewustzijn te vergroten, de zorgvoorzieningen te verbeteren en wereldwijd een open dialoog te stimuleren. We delen onze kennis op het gebied van hygiëne en gezondheid door jonge mensen voor te lichten en een open dialoog te stimuleren over incontinentie, en het stigma te doorbreken dat het vaak met zich meedraagt. 
 
 
* Resultaten voor 2008–2015: 13% voor TENA Flex, 23% voor TENA Pants, 15% voor TENA Slip en 19% voor TENA Comfort

Het verlaagt onze CO₂-voetafdruk met elke productlancering.

Natuurlijk weten we dat enkel kwalitatieve producten leveren niet voldoende is. Verantwoordelijkheid nemen voor zowel de planeet als voor mensen betekent dat we onze milieu-impact verminderen en een bijdrage leveren aan een duurzame wereld.
 
Ons werk om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken maakt deel uit van die verantwoordelijkheid. Een van deze doelen is Doel 12, Verantwoorde productie en consumptie, waar we een bijdrage kunnen leveren door onze grondstofefficiëntie te verbeteren en zo onze CO2-voetafdruk te verlagen. Hier hebben we al een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Sinds 2008 hebben we de voetafdruk van onze producten met 11-33% verlaagd, en we zijn hard op weg ons doel van 50% in 2030 te overtreffen. 

Het draait erom dat we meer met minder doen.

Bij TENA zijn we continu bezig met ontdekken en innoveren. We vinden nieuwe manieren om de levens van mensen te verbeteren terwijl we ook de ecologische voetafdruk van onze producten verminderen.
 
Dit doen we door het gebruik van de beste materialen in combinatie met slimmere ontwerpen en een verminderd verbruik van energie afkomstig van fossiele brandstoffen. Zo zijn we in al onze fabrieken in Europa overgestapt op hernieuwbare energie.

Onze andere doelen in 2030:

• Het halveren van de CO2-voetafdruk van onze producten. 
• De CO2-uitstoot in onze grondstoffen, transport en afval verminderen met 18%. 
• De helft van onze innovaties zullen natuurlijke innovaties zijn.
• 100% van de productiefaciliteiten van Essity zullen al het afval omzetten in bruikbare materialen of energie.

We helpen een circulaire samenleving te creëren.

We willen producten en diensten ontwerpen voor een samenleving waar minder verloren gaat en meer wordt gerecycled en hergebruikt. Dit is een ambitieus doel en om daar te komen is het belangrijk dat we creatief denken en hebben we geheel nieuwe bedrijfsmodellen en partnerships nodig.
 
We hebben al een voorsprong. Ons bedrijf was bijvoorbeeld één van de eerste van 300 bedrijven die “A line in the sand” heeft getekend – een wereldwijde verbintenis om plasticvervuiling bij de bron te elimineren. Om die verbintenis na te komen, streven we voortdurend naar ons doel om in 2025 te voorzien in 100% gerecyclede verpakkingen, gemaakt van 85% hernieuwbare of gerecyclede materialen. Voor 2030 willen we voorzien in het omzetten van afval van al onze productie-eenheden in bruikbaar materiaal en energie. 

Dit is hoe we het tot nu toe doen:

  • We hebben aan het einde van 2019 een terugwinningspercentage bereikt van 63% bij productielocaties van Essity. 
  • De service TENA Solutions heeft de hoeveelheid afval al met 30% verminderd. 
  • 79% van verse houtvezels in Essity-producten en verpakkingen was in 2019 FSC®- of PEFCTM-gecertificeerd. 

We stimuleren bewustwording onder consumenten.

We weten allemaal dat we ons consumptiegedrag moeten veranderen om onze persoonlijke CO2-voetafdruk te verkleinen. En veel mensen vinden dat de bedrijven die consumentenproducten maken ook een deel van die verantwoordelijkheid moeten dragen. 
Wij zijn het ermee eens. Wanneer u TENA-producten gebruikt, dan wordt dat deel van uw voetafdruk onze verantwoordelijkheid. Het is onze taak u te helpen om een zo laag mogelijke voetafdruk te realiseren zonder dat dit impact heeft op uw welzijn of dat van uw naasten. 
 
En we zijn goed op weg. We verkleinen onze voetafdruk, en de uwe, stap voor stap.

TENA-producten zijn nu transparanter dan ooit.

De CO2-voetafdruk van TENA-producten is voor iedereen beschikbaar, samen met een overzicht van de ingrediënten.

Een röntgenfoto van een incontinentieverband, met een gedetailleerd beeld van de vezels in de absorberende kern van het verband

Essity - Een toonaangevend wereldwijd hygiëne- en gezondheidsbedrijf

Essity is een toonaangevend wereldwijd hygiëne- en gezondheidsbedrijf. We zijn toegewijd aan het verbeteren van het welzijn via onze producten en diensten. Essity doorbreekt barrières voor welzijn en draagt bij aan een gezonde, duurzame en circulaire samenleving. Hoewel elk van de merken van Essity hun eigen doel heeft, werken we allemaal samen om de duurzaamheidsambities van Essity te verwezenlijken: het welzijn van mensen elke dag verbeteren en betere oplossingen te creëren met een kleinere ecologische voetafdruk. Meer informatie is te vinden op www.essity.be.