In de meeste woonzorgcentra nemen incontinentieproducten ongeveer 1% van het totale jaarbudget in beslag[1]. Terwijl de totale kosten voor continentiezorg kunnen oplopen tot wel 10% van het totale budget[2]. Het is daarom zinvol om alle aan incontinentie gerelateerde kosten (de zogenoemde gevolgkosten) te beoordelen. Want verkeerde productkeuze en routines kunnen de totale kosten voor continentiezorg onnodig verhogen.

Denk bij gevolgkosten bijvoorbeeld aan:

  • Meer huidverzorging als gevolg van huidirritatie en lekkages  
  • Meer waskosten en afval als gevolg van lekkages 
  • Meer ziekteverzuim en personeelsverloop als gevolg van minder ergonomisch verantwoorde verschoningsroutines 
Stap 1: Waarden invullen

Instructies:

Stap 1: Vul uw waarden in.

Stap 2: In het volgende scherm kunt u uw waarden simuleren om te zien wat de gevolgkosten kunnen zijn voor uw zorginstelling.

Gemiddeld aantal producten per bewoner in 24 uur
Verzorgenden per bewoner bij verschoning
Percentage bewoners dat huidverzorgende behandeling vereist
%
Tijd per verschoning, inclusief aan- en uitkleden
Min
Percentage lekkage per verschoond absorberend product
%
Stap 2: Pas uw waarden aan

Verwijzingen:

1Producten vormen 1% van de totale kosten” Bron: CREMS, University Carlo Cattaneo, Italië 2010.
2De geschatte percentages zijn gebaseerd op uitgebreid intern en extern onderzoek, ervaring en verzamelde gegevens.